“Danas je Kosovo slobodna i demokratska država, jer ste izabrali da stanete uz potlačene protiv tiranije i genocidnog režima. Ostajemo vam zauvek zahvalni za doprinos postojanju naše države”, rekla je Osmani.

ALO